viragLegfrissebb...


Felnőhetnek-e a kisbabák nyers, Élő Étel étrenden?

Számos új megjelenő információs anyag szükségessé tesz,i hogy a kisbabák táplálásával kapcsolatos új nézeteket közöljem...

További részletek…

 

viragKapcsolat

Email: napeledel@gmail.com

 

Nap-Kex

Tartalom

 

A belénk teremtett Hang

Minden emberben van valami varázslatos, lebilincselő.
Minden ember kivétel nélkül a testvérem.
Ugyanarról a tőről fakadunk, ugyannak a titokzatos isteni ábrázatnak vagyunk hordozói. Mi, Isten arcmásai. A misztikus Szeretet szülöttei.

Ártatlanul jövünk a világba és öntudatlanul. Nem is sejtjük mennyi csoda vár ránk. Szüleink szeretete, gondoskodása irányít, vigyázza lépteinket. Az anyai és az apai szeretet kitörölhetetlen valósága érint meg belülről. Hálánk tápláléka. Az ő szeretetük az isteni szeretet és gondoskodás első megnyilatkozása. Boldog a gyermek, ha minkét szülője jóságos iránta. Az Isten anya és apa képében jelenik meg szívünkben, tudatunkban, érzékeinkben. Értelmünk nyiladozása során az önfeledt gyermeki örömben, a simogatások, a becézgető csókok boldogságában. Boldog a gyermek, ha mindebben osztályrésze van. Az otthon melegségében, a család meghitt közvetlenségében. Ez a szülői szeretet árnyalódik a testvéri szeretetben, a barátok közötti szeretetben és azokban a közösségekben, ahol a felcseperedő ifjú lény kedves és barátságos emberekkel találkozik.

Boldog az ember, ha igazi tanítói és mesterei akadnak, ha jó könyvek kerülnek a kezébe, ha helyesen irányítják, ha képzi magát. Boldog az ember, ha elcsöndesülésében ráakad Istenre, ha hallgat belső szavára, amikor a belső hang szólítja. Könnyekre fakasztó pillanatok ezek. A megérintettség sorsdöntő ideje.

Vajon mindenki részesül-e ebben? Bizonyos vagyok benne, igen.

Mikor? Amikor eljön az ideje. Ez isteni titok. A kiválasztás titka. Előbb vagy utóbb megtörténik velünk. A felejthetetlen találkozás. A pillanat szorosan kapcsolódik indíttatásunkhoz.

Honnan jövünk? Milyen környezetből? Kik és hogyan indítanak utunkra? Vannak boldogtalan csecsemők, vannak kétségbeesett kisgyermekek is. Az élet kezdete nem mindenkinek egyformán könnyű és derűs. De valamikor és valamilyen formában mindenki esélyt kap a nagy találkozásra. Ez bizonyos. Hozzátartozik Isten jóságához és igazságosságához. Ő keres minket. Hív minket. Többször is. Szakadatlanul.

Végtelen nagy adományt, akaratunk szabadságát kaptuk tőle; tőlünk függ, hallgatunk-e hívó szavára, a bennünk éledő hangra. A belénk teremtett belső hang istentudat nélkül is szól. Életünkben számtalanszor. Döntéseinknél, tetteink során, válaszútjainkon. De akkor is, ha megajándékozzuk magunkat a csönddel, ha a halállal találkozunk, ha mindennapjainkban valami megállj-t parancsol. Kit mikor ér el az isteni hang? Megfejthetetlen titok. Égi ajándék, isteni kegyelem. Isten szeretete mindenki felé árad. Minden ember részesül belőle. Ezért vagyunk testvérek. Egy közös test és vér misztériumában. Szellemünk Isten szellemének tükröződése. Alkotóerőnk, tettrekészségünk, munkakedvünk belőle árad. Gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk. Olyankor a belénk teremtett szellem nyilatkozik meg.

Megnyilvánulásaink azonban csak ritkán simulnak Isten teremtő szeretetéhez. Ez a legfőbb gond. Ebből adódik az ember küldetésének kudarca. Tudatosan vagy öntudatlanul mindannyiszor letérünk az útról. Emberiességünk útjáról. A belső hang mutatta útról. Gondolataink zavarosak, tisztátalanok, beszédünk önelégült, megtévesztő vagy meggondolatlan, tetteinknek pedig beláthatatlan következményei vannak. Nyomornak, szükségnek, hazugságnak, gyűlölködésnek, embertelenségnek ebből erednek gyökerei. A helytelen, gonosz utakon járás eltömíti Istenre irányuló tudatunkat. Lelki értelemben vakká és süketté válunk; többé nem látjuk a kivezető fényt. Pedig egylényegűek vagyunk Istennel. Született jóság és könyörület van bennünk. Mindnyájan az Ő lelkét hordozzuk magunkban.

Ezért mindenki üdvözülhet. Mindenki mindig megváltozhat, egyszer mindenki megtérhet. Csak hallgassunk a bennünk lévő hangra. Legalább egyszer, életünk során, vagy amikor az a titokzatos utolsó óra elérkezik.                                                                                      

Horváth Ödön